9
خرید مولتی لایک
سیستم مولتی Like به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که شما با ثبت درخواست مولتی لایک پیج خود در لیست لایک ها قرار می گیرید که با گذشت زمان ، شما در صفحه اینستاگرام خود Post منتشر می کنید سیستم بطور اتوماتیک پست های جدید را تشخیص داده و Like می کند.
لایک های این سیستم بر پایه و مبنای سیستم لایک ایرانی طراحی شده است.

Comments

Who Upvoted this Story

Who Downvoted this Story
  • How your Dekut app enhances user functionality : Dekut.com will enhance user to like Youtube videos posted on the network. All the likes done by users will be with his own interest. We are not forcing any user to rate any videos. Though they will earn certain karma points based on their user activity.    What is Dekut?

    Dekut is all about user powered content .Everything is submitted and voted on by the Dekut community. Share, discover, bookmark, and promote stuff that's important to you. Earn Money from your Dekut account update your Google Adsense Publisher ID under profile.